Dịch vụ thiết kế app Angular – thiết kế app thương mại điện tử

được đăng trong Uncategorized @vi | 0

Thiết kế app Angular – thiết kế app thương mại điện tử trên nền tảng angular

Thiết kế app thương mại điện tử trên framework angular là gì ? framework angular là gì ?

app thương mại điện tử trên framework angular là ứng dụng được xây dựng thiết kế bằng framework angular.

 framework angular là gì ?

Angular được xe là một open source (mã nguồn mở) hay frameworks miễn phí chuyên dụng cho công việc thiết kế web. Angular được phát triển từ những năm 2009 và được duy trì bởi Google. Frameworks này được xem là frameworks front end mạnh mẽ nhất chuyên dụng bởi các lập trình viên cắt HTML cao cấp.

Angular được ứng dụng rộng rãi với mục đích xây dựng project Single Page Application (SPA).

Angular là một framework thiết kế app cho frontend và là bản tiếp theo của AngularJS. Angular là mã nguồn mở giúp chúng ta xây dựng một Single Page Applications (SPAs).

Angular là cung được xây dựng cả ứng dụng Mobile và Desktop. Nó được xây dựng sử dụng JavaScript. Bạn phải sử dụng nó để xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh kết hợp với HTML, CSS và JavaScript.

Angular có nhiều cải tiến thông so với AngularJS. Nó có nhiều cải tiến làm dễ học và phát triển ứng dụng cho doanh nghiệp. Bạn có thể xây dựng một ứng dụng dễ dàng mở rộng, bảo trì, test.

Tính năng của Angular

Angular là một framework thiết kế app angular được load với tính năng Power-packaged. Một số tính năng được liệt kê ra đây như sau:

 • Cơ chế Two-Way Data Binding: Đây là tính năng cool nhất của Angular. Data binding tự động và rất nhanh tức là bất cứ thay đổi nào trên view đều được tự động cập nhật vào component class và ngược lại.
 • Hỗ trợ cơ chế Routing mạnh mẽ: Angular có cơ chế routing tải trang một cách bất đồng bộ trên cùng một trang cho phép chúng ta tạo SPA.
 • Mở rộng HTML: Angular cho phép chúng ta sử dụng cấu trúc lập trình giống như điều kiện if, vòng lặp for…để render các control.
 • Thiết kế module hoá: Angular tiếp cận theo hướng thiết kế module hoá. Bạn phải tạo các Angular Module để tổ chức tốt hơn và quản lý source code.
 • Hỗ trợ làm việc với hệ thống Backend: Angular được xây dựng hỗ trợ làm việc với backend server và thực thi bất cứ logic nào và nhận dữ liệu về.
 • Cộng đồng tốt: Angular được hỗ trợ bởi Google và cộng đồng.

Angular được thay đổi rất nhiều từ Framework AngularJS. Angular đã thiết kế lại từ đầu nên có nhiều khái niệm đã thay đổi từ AngularJS.

Ưu điểm nổi bật

 • AngularJS được đánh giá là giải pháp dành cho các Single Page Application làm việc dễ dàng.
 • Code Front end thường rất thân thiện nhờ khả năng Binding data lên trên các nền tảng HTML để có thể tạo ra mọi thao tác rất tuyệt.
 • Bạn có thể dễ dàng Unit test
 • Có thể tái sử dụng component dễ dàng hơn
 • Hỗ trợ cho các lập trình viên có thể viết code được ít hơn với nhiều chức năng hơn.
 • Bạn có thể chạy AngularJS trên nhiều loại trình duyệt khác nhau lẫn PC hoặc mobile.
 • Không an toàn: Thông thường, bản chất của AngularJS là một trong những các Front End, mà front end này thường vốn không thể bảo mật bằng Back End. Chính vì vậy, khi sử dụng API thì bạn cần xây dựng cho một hệ thống kiểm tra dữ liệu sao cho việc trả về được tốt nhất.
 • Với một số trình duyệt sở hữu tính năng Disable Javascript nên có nghĩa là website sẽ không hoàn toàn có thể sử dụng được dựa trên những trình duyệt đó nữa.

thiết kế app angular

 

Angular nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người dùng

tính năng cơ bản của AngularJS

 • Controller : xử lý dữ liệu cho đối tượng $scope, từ đây bên views sẽ sử dụng các dữ liệu trong scope để hiển thị ra tương ứng.
 • Data-binding : tự động đồng bộ dữ liệu giữa model và view
 • Scope : là một trong những đối tượng có nhiệm vụ giao tiếp giữa controller và view của các ứng dụng.
 • Filter : Việc lọc các tập hợp con từ bên trong  item ở các mảng và trả nhanh về các mảng mới.
 • Directive : được sử dụng để tạo ra các thẻ HTML riêng nhằm mục đích phục vụ một số mục đích  riêng. AngularJS thường có những directive  sở hữu sẵn như ngBind, ngModel…
 • Temple : Là một thành phần của view có khả năng hiển thị thông tin từ controller.
 • Routing : là sự chuyển đổi giữa các action trong controller, qua lại ngay giữa các view.
 • MVC & MVVM : Là mô hình thiết kế nhằm mục đích phân chia các ứng dụng có nhiều thành nhiều phần khác nhau (nó được gọi là Model, View và Controller) và mỗi phần thường sẽ sở hữu một nhiệm vụ nhất định. AngularJS thường không triển khai MVC dựa theo cách truyền thống mà chủ yếu gắn liền với Model-View-ViewModel hơn.

thiết kế app - angular

 

Angular rất hữu ích cho lập trình viên

 • Deep link : Liên kết sâu này cho phép lập trình viên mã hóa các trạng thái của ứng dụng bên trong URL để có thể bookmark với nhiều công cụ tìm kiếm khác. Hầu hết, các ứng dụng này đều có thể được phục hồi lại.
 • Dependency Injection: AngularJS có sẵn dependency injection hỗ trợ  bạn tạo ra các ứng dụng có tiềm năng phát triển, dễ hiểu và kiểm tra.

Sử dụng angular xây dựng, thiết kế app thương mại điện tử có tốt hay không ?

với những tính năng,ưu điểm của angular kết hợp với các ứng dụng khác bạn có thể hoàn toàn xây dựng thiết kế app thương mại điện tử.

Bạn có thể tìm tới mevivu để giúp bạn thiết kế app thương mại điện tử dễ dàng hơn.