1. Những nhà quản trị hiện đại, có tư duy tiên tiến sẽ không ngừng tìm kiếm những giải pháp giúp họ đơn giản hóa công tác quản trị, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  2. Họ sẽ biết được đâu là xu hướng thời đại, đâu là khoản nên đầu tư vào để doanh nghiệp mình tốt hơn.
  3. Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu chính là giải pháp mà mọi nhà quản trị với tư duy 4.0 đang tìm kiếm.
  4. ERP chính là chiếc chìa khóa vàng mở cửa đưa doanh nghiệp bạn đến một tầm cao mới !
  5. Với việc tích hợp các module trong cùng một hệ thống, phần mềm ERP sẽ giúp quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Tính năng, giao diện phần mềm MEVIVU

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu được Mevivu chuẩn hoá theo đặc thù từng doanh nghiệp. Dưới đây là tính năng, giao diện tổng quan trong phần mềm để giúp Quý khách dễ hình dung hơn.

Hệ thống quản trị, điều hành và báo cáo

Tra cứu các thông tin nhanh và báo cáo quản trị phục vụ công tác điều hành của các cán bộ quản lý các cấp.

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 1

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 2

Quản lý mua hàng, vật tư

Lập kế hoạch nhu cầu, lựa chọn nhà cung cấp, lập đơn hàng, nhập hàng, kiểm tra chất lượng hàng mua…

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 3

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 4

Quản lý bán hàng

Lập báo giá, lập đơn hàng, giao hàng, viết hóa đơn, báo cáo phân tích theo bán hàng…

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 5

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 6

Quản lý hàng tồn kho

Quản lý theo vị trí, theo lô, theo nhiều đơn vị tính, phân tích hàng chậm luân chuyển, tra cứu tồn kho thực tế, số lượng tồn nhưng đã được khách hàng đặt mua, số lượng hàng đặt sắp về…

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 7

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 8

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 9

Kế toán tài chính và kế toán quản trị

Kế toán tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền, công nợ phải thu, công nợ phải trả, kế toán hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng hoặc sản xuất liên tục, tính giá thành dự án, báo cáo tài chính, lập ngân sách

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 10

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 11

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 12

Quản lý sản xuất

Hoạch định kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên liệu, hoạch định công suất nhà máy, quản lý xưởng…

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 13

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 14

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 15

Quản lý quan hệ khách hàng

Theo dõi thông tin khách hàng, phân tích khách hàng, theo dõi các giao dịch với khách hàng…

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 16

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 17

Quản lý nhân sự, chấm công, tính lương

Thông tin chung về nhân viên, tuyển dụng vào đào tạo, đánh giá kết quả làm việc… chấm công, tính lương, tính thuế TNCN, BHXH, BHYT…

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 18

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 19

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 20

Điểm nổi bật trong phần mềm quản lý doanh nghiệp Mevivu

Hệ thống báo cáo phân tích tình hình tài chính: Phân tích chỉ số tài chính, cơ cấu tài chính, so sánh chỉ số và cơ cấu theo kế hoạch, so sánh với công ty khác và so sánh theo ngành.

Hệ thống báo cáo quản trị theo thời gian

Chương trình cho phép lên các báo cáo cùng kỳ giữa các năm hoặc nhiều kỳ liên tiếp rất tiện lợi cho cán bộ quản lý trong việc so sánh, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh về mặt thời gian.

Hệ thống báo cáo quản trị theo đơn vị kinh doanh

Chương trình cho phép lên các báo cáo chi tiết hoặc tổng hợp theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị hoặc toàn Công ty.

Khả năng lựa chọn và nâng cấp các phân hệ theo nhu cầu

Mevivu được tổ chức thành các phân hệ nghiệp vụ. Ban đầu doanh nghiệp có thể lựa chọn các phân hệ nghiệp vụ cần thiết theo yêu cầu. Theo sự phát triển và mở rộng doanh nghiệp có thể lựa chọn bổ sung các phân hệ.

Khả năng lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu

Tùy theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp công ty Mevivu có thể thực hiện các lập trình chỉnh sửa (customize) để có sản phẩm phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý doanh nghiệp, sản xuất Mevivu được xây dựng theo tư duy quản lý chuyên biệt của Doanh nghiệp sản xuất. Mang đến cho quý doanh nghiệp những sản phẩm “đo ni đóng giày” phù hợp nhất.

Liên hệ gửi yêu cầu demo: 0.70.70.70.444 – 0934.177.422