Phần mềm Website App quản lý bán hàng cafe bàn php online update 2022 v2.2 chất lượng đúng demo ngôn ngữ PHP & MySQL 2022 dùng cho cửa hàng tạp hóa, shop thời trang. 

V2.2 update các tính năng mới 2022

  1. Bổ sung module quản lý bàn cafe
  2. Import sản phẩm
  3. Quản lý giá bán sỉ / bán lẻ
  4. Xuất file báo giá
  5. Điều chỉnh giá bán
  6. Module sổ quỹ

Một số hình ảnh demo

Các thông tin cấu hình

1. Php Version >= 5.6

2. Mysql root account

3. Tạo db và upload file sql cùng phiên bản

+ MYSQL 5.5  (database_mysql_5_5.sql)

+ MYSQL >=5.6  (database_mysql_5_6.sql)

4. Import db và upload source code

5. Cấu hình file define_constant.php