EMAIL BUSINESS là dịch vụ tạo Email Tên Miền được xây dựng chuyên nghiệp bởi Công ty TNHH MEVIVU. EMAIL BUSINNESS dành cho tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng Email doanh nghiệp theo tên miền riêng.

EMAIL BUSINESS được cải tiến nhiều so với Email Business 2019, với nhiều tính năng & tiện ích đặc biệt như:

 • Hệ thống Mail được lưu trữ trên môi trường Cloud, giúp tăng tốc độ truyền tải email trên toàn cầu
 • Chất lượng ổ cứng cao cấp SSD giúp tải email nhanh chóng, mọi lúc
 • Giao diện Email thân thiện, gửi email với mật khẩu an toàn
 • Thu hồi Email gửi nhầm mọi lúc
 • Dễ dàng nâng cấp dung lượng Email khi cần thiết

Các gói TẠO EMAIL THEO TÊN MIỀN cho bạn

Cam kết chất lượng, uy tín tuyệt đối

Gói 1

350.000 đ/năm

 • Dung lượng:  1 GB
 • Địa chỉ Email:  1
 • Email forwarder: 1
 • Mail list:  0
 • Park domain:  0
 • Mã hóa SSL:  Có
 • SpamAssassin & Kaspersky:  Có
 • Catch all:  Có
 • SPF / DKIM / DomainKeys:  Có
 • Backup SMTP:  Có
 • Back up:  miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất

Mua ngay

Gói 2

450.000 đ/năm

 • Dung lượng:  2 GB
 • Địa chỉ Email:  2
 • Email forwarder: 2
 • Mail list:  1
 • Park domain:  0
 • Mã hóa SSL:  Có
 • SpamAssassin & Kaspersky:  Có
 • Catch all:  Có
 • SPF / DKIM / DomainKeys:  Có
 • Backup SMTP:  Có
 • Back up:  miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất

Mua ngay

Gói 3

850.000 đ/năm

 • Dung lượng:  6 GB
 • Địa chỉ Email:  6
 • Email forwarder: 2
 • Mail list:  6
 • Park domain:  2
 • Mã hóa SSL:  Có
 • SpamAssassin & Kaspersky:  Có
 • Catch all:  Có
 • SPF / DKIM / DomainKeys:  Có
 • Backup SMTP:  Có
 • Back up:  miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất

Mua ngay

Gói 4

1.550.000 đ/năm

 • Dung lượng:  12 GB
 • Địa chỉ Email:  25
 • Email forwarder: 25
 • Mail list:  5
 • Park domain:  0
 • Mã hóa SSL:  Có
 • SpamAssassin & Kaspersky:  Có
 • Catch all:  Có
 • SPF / DKIM / DomainKeys:  Có
 • Backup SMTP:  Có
 • Back up:  miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất

Mua ngay

Gói 5

2.750.000 đ/năm

 • Dung lượng:  25 GB
 • Địa chỉ Email:  55
 • Email forwarder: 55
 • Mail list:  10
 • Park domain:  0
 • Mã hóa SSL:  Có
 • SpamAssassin & Kaspersky:  Có
 • Catch all:  Có
 • SPF / DKIM / DomainKeys:  Có
 • Backup SMTP:  Có
 • Back up:  miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất

Mua ngay

Gói 6

4.850.000 đ/năm

 • Dung lượng:  80 GB
 • Địa chỉ Email:  110
 • Email forwarder: 110
 • Mail list:  30
 • Park domain:  2
 • Mã hóa SSL:  Có
 • SpamAssassin & Kaspersky:  Có
 • Catch all:  Có
 • SPF / DKIM / DomainKeys:  Có
 • Backup SMTP:  Có
 • Back up:  miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất

Mua ngay

Gói 7

6.350.000 đ/năm

 • Dung lượng:  110 GB
 • Địa chỉ Email:  220
 • Email forwarder: 220
 • Mail list:  50
 • Park domain:  30
 • Mã hóa SSL:  Có
 • SpamAssassin & Kaspersky:  Có
 • Catch all:  Có
 • SPF / DKIM / DomainKeys:  Có
 • Backup SMTP:  Có
 • Back up:  miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất

Mua ngay

Gói 8

7.950.000 đ/năm

 • Dung lượng:  210 GB
 • Địa chỉ Email:  320
 • Email forwarder: 320
 • Mail list:  70
 • Park domain:  5
 • Mã hóa SSL:  Có
 • SpamAssassin & Kaspersky:  Có
 • Catch all:  Có
 • SPF / DKIM / DomainKeys:  Có
 • Backup SMTP:  Có
 • Back up:  miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất

Mua ngay

Gói 9

9.850.000 đ/năm

 • Dung lượng:  260 GB
 • Địa chỉ Email:  530
 • Email forwarder: 530
 • Mail list:  100
 • Park domain:  7
 • Mã hóa SSL:  Có
 • SpamAssassin & Kaspersky:  Có
 • Catch all:  Có
 • SPF / DKIM / DomainKeys:  Có
 • Backup SMTP:  Có
 • Back up:  miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất

Mua ngay

tạo email theo tên miền