Trần Mạnh Quang

TP.HCM | Trưởng khoa Công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa TPHCM |

Tôi mới vừa mở 1 quán nước nhỏ, thấy ý tưởng Hệ thống thực đơn điện tử tại Mevivu thú vị và lạ nên cũng thử. Chẳng biết nói gì hơn, rất tốt, khách hàng cảm thấy lạ nên thường xuyên đến quán tôi hơn. Quán tôi vì vậy mà nhiều khách hơn. Tôi rất thích việc có thể điều chỉnh lại thông tin, giá, hình ảnh về các món dễ dàng,vv… Không cần phải ra tiệm in Menu lại như trước nữa.