Phần mềm quản lý kho đá online theo m2, tính tồn kho theo viên, cắt đá hoa cương đá theo mét các loại, phần mềm quản lý bán hàng kho đá tùy chỉnh theo yêu cầu. Quản lý theo m2, thừa kế từ sản phẩm gốc sau khi cắt lẻ, quản lý vị trí tồn kho theo kích thước chiều rộng, dài