Phần mềm quản lý bán hàng được viết bằng PHP database MySQL theo chuẩn MVC OOP đơn giản cho các bạn dễ dàng phát triển.

Ngoài ra hệ thống scodeweb còn cung cấp phần mềm quản lý bán hàng dành riêng cho các ngành hàng: Quản lý gas, quản lý nước, quản lý bảo hành, quản lý bán gao, phân bón, quản lý kho đá theo m2…

Phần viết được update bản v2.1 với các chức năng phù hợp cho quán ăn, nhà hàng, khách sạn, cafe, karaoke