Bảng mô tả chức năng cụ thể Phần Mềm & App Pos Bán Hàng

được đăng trong Các sự kiện - Khuyến mãi | 0

Đăng ký

–         Mô tả: Khách hàng có thể tự đăng ký tài khoản dùng thử phần mềm.

–         Thao tác:

 • Bước 1: Vào Trình duyệt Cốc Cốc, Chrome.
 • Bước 2: Vào link .. chọn “Đăng ký” hoặc “Dùng thử miễn phí”.
 • Bước 3: Đăng ký dùng thử phần mềm.

Nhập các thông tin cần thiết trong giao diện đăng ký:

o    (1) Tên cửa hàng/ Công ty: Nhập Tên cửa hàng/ Công ty của khách hàng.

o    (2) Địa điểm: Chọn địa điểm của Cửa hàng/Công ty

o    (3) Link vào phần mềm: Hệ thống tự động tạo theo Tên cửa hàng/ Công ty. Địa điểm: Chọn địa điểm của Cửa hàng/Công ty

o    (4) Số điện thoại: Nhập Số điện thoại của khách hàng.

o    (5) Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập của tài khoản. (LƯU Ý: Nhớ bước này để đăng nhập)

o    (6) Mật khẩu: Nhập mật khẩu của tài khoản.

o    (7) Tích vào ô mã xác nhận

o    Đăng ký: Chọn “Đăng ký” để hoàn thành đăng ký tài khoản.

 • Bước 4: Nhận thông tin tài khoản:

o    (1) Tên cửa hàng: Tên của cửa hàng đã đăng ký.

o    (2) Link đăng nhập phần mềm: Link sử dụng để đăng nhập vào phần mềm.

o    (3) Tên đăng nhập: Tên đăng nhập vào phần mềm. (chú ý nhớ Tên đăng nhập để đến bước kế tiếp)

o    (4) Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm.

o    Chọn “Đăng nhập vào phần mềm” để đăng nhập.

 

Đăng nhập

–         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn đăng nhập vào hệ thống, để sử dụng các tính năng tương ứng với tài khoản được tạo.

Màn hình đăng nhập phần mềm

–         Thao tác:

 • Bước 1: Vào trình duyệt Cốc Cốc, Chrome.
 • Bước 2: Nhập đường link đã được cấp khi đăng ký.
 • Bước 3: Vào link phần mềm.
 • Bước 4: Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu

o    (1) Tên đăng nhập hoặc Email: Nhập tên đăng nhập của tài khoản đã tạo (hiển thị tại màn hình Thông tin tài khoản).

o    (2) Mật khẩu: Nhập mật khẩu tương ứng với tên đăng nhập.

o    (3) Quản lý: Chọn “Quản lý” để vào giao diện quản lý của phần mềm.

o    (4) Bán hàng: Chọn “Bán hàng” để vào giao diện bán hàng.

– Chọn lĩnh vực kinh doanh của cửa hàng:

o    Các bạn chọn lĩnh vực kinh doanh của cửa hàng.

o    Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để hoàn thành thiết lập lĩnh vực kinh doanh.

o    (1) Lựa chọn cài đặt dữ liệu mẫu:

+  ON: Chọn “ON” để hiển thị dữ liệu mẫu giúp bạn tìm hiểu tính năng của phần mềm.

+  OFF: Chọn “OFF” để không sử dụng dữ liệu mẫu.

 

Tổng quan

-Mô tả: Giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về doanh thu và các hoạt động của cửa hàng….

 • (*) Menu: Hiển thị các hạng mục quản lý chính trên phần mềm.
 • (1) Đơn hàng: Hiển thị số đơn hàng đã bán trong ngày.
 • (2) Trả hàng: Hiển thị tổng số lượng hàng trả trong ngày.
 • (3) Doanh thu: Hiển thị tổng doanh thu đã bán trong ngày.
 • (4) Giá trị trả lại:
 • (5) Tiền mặt:
 • (6) Ghi nợ:
 • (7) Tài khoản khác:
 • (8) Hết hạn sử dụng: Hiển thị số lượng hàng sắp hoặc đã hết hạn sử dụng.
 • (9) Biểu đồ: Hiển thị doanh thu theo thời gian.
 • (10) Mặt hàng bán chạy: Hiển thị các hàng hóa bán chạy theo thời gian.
 • (11) Doanh thu theo chi nhánh: Hiển thị doanh thu theo chi nhánh của Cửa hàng.
 • (12) Lịch chăm sóc khách: Hiển thị lịch chăm sóc khách hàng.
 • (13) Gửi tin SMS: Hiển thị màn hình Gửi tin SMS.
 • (14) Hoạt động gần đây: Hiển thị các hoạt động gần đây nhất của cửa hàng theo thời gian.

Hàng hóa

Danh sách hàng hóa

–         Mô tả: Giúp người dùng quản lý được thông tin hàng hóa hiện có, bằng cách tìm kiếm, thêm mới, cập nhật hoặc xóa hàng hóa…

–         Thao tác:

 • Bước 1: Chọn mục “Hàng hóa”. (1)
 • Bước 2: Chọn “Danh sách hàng hóa”. (2)
 • Bước 3: Màn hình “Danh sách hàng hóa”

Quản lý hàng hóa

Mô tả: Các bạn có thể tìm kiếm hàng hóa theo nhiều thông tin có trên màn hình.

–         Thao tác:

 • Tại màn hình Danh sách hàng hóa:

o    (1) Các bạn có thể tìm kiếm hàng hóa theo các cách lọc để phù hợp với nhu cầu của mình:

+ Tên/mã hàng hóa

+ Nhà cung cấp

+ Lọc theo loại hàng hóa

+ Lọc theo nhóm

+ Lọc theo tồn kho

o    (2) Các trường thông tin của hàng hóa.

Thêm mới nhóm hàng

–         Mô tả: Các bạn có thể tạo các nhóm hàng hóa để phân loại hàng hóa có trong cửa hàng.

–         Thao tác:

 • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, nhấn nút “+”
 • Bước 2: Tại cửa sổ “Thêm mới nhóm” hiện ra, các bạn thực hiện theo các bước:
 • Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để thêm mới nhóm hàng:

o    (1) Tên nhóm: Nhập tên nhóm hàng hóa muốn thêm.

o    (2) Nhóm cha: Chọn nhóm hàng cha nếu người dùng muốn chia một nhóm hàng thành dạng cây phân cấp cha – con (Nhóm cha hiển thị ở màn hình Lọc theo nhóm)

o    (3) Hình ảnh: Chọn hình ảnh cho nhóm hàng muốn thêm

 • Bước 4: Xác nhận thêm mới nhóm hàng:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để hoàn thành thêm mới nhóm. Tên nhóm hàng hóa mới sẽ hiển thị tại phần Lọc theo nhóm.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy bỏ quá trình thêm mới nhóm.

Cập nhật nhóm hàng

–         Mô tả: Giúp các bạn sửa hoặc xóa nhóm hàng hóa.

–         Thao tác:

 • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn nhóm cần cập nhật.
 • Bước 2: Tại cửa sổ “Cập nhật Nhóm”, bạn có thể thay đổi những thông tin theo ý muốn của mình.
 • Bước 3: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa.

o    Lưu: Chọn “Lưu” để cập nhật lại thông tin nhóm hàng hóa.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để quay lại Danh sách hàng hóa và hủy chỉnh sửa.

o    Xóa: Chọn “Xóa” nếu bạn muốn xóa nhóm hàng hóa đã chọn.

Tại Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

+      Chọn “Đồng ý”, nhóm hàng được chọn sẽ xoá khỏi hệ thống.

+      Chọn “Thoát” để hủy thao tác xóa nhóm hàng hóa

Phân loại hàng hóa

–       Nhằm giúp khách hàng quản lý hiệu quả các loại hàng hóa một cách đa dạng, phần mềm 365 phân chia hàng hóa thành 3 loại:

Hàng hóa: Là những hàng hóa người dùng có thể quản lý số lượng (tồn kho) một cách trực tiếp. Đại đa số hàng hóa bán ra đều thuộc loại hàng này (VD: Áo sơ mi, Táo, Bánh Chocopie,…). Khi bán hàng hoặc nhập hàng,… hệ thống tồn kho sẽ được cập nhật trực tiếp.

Dịch vụ: Là những hàng hóa không quản lý bằng số lượng tồn như: giờ hát, giờ nghỉ… (Loại hàng này thường được sử dụng cho các lĩnh vực Karaoke, Bi-a, Nhà nghỉ)

Combo: Là những hàng hóa bao gồm nhiều loại hàng hóa hoặc nhiều nguyên vật liệu thành phần. VD: Cửa hàng đóng gói giỏ quà Tết bao gồm: rượu, bánh,…; Combo cơm văn phòng bao gồm: Gạo, gà, rau; Cà phê sữa bao gồm: Nguyên liệu cà phê, sữa, đường;…

–       Khi một hàng hóa thuộc loại Combo được bán ra, hệ thống sẽ tự động trừ tồn kho cho các hàng hóa/ nguyên liệu thành phần, đồng thời tính toán giá vốn của hàng combo dựa trên các nguyên liệu/ hàng hóa thành phần.

Hàng hóa Dịch vụ Combo
Tính chất Hàng nhập về từ nhà cung cấp, kho hàng, có thể kiểm kê số lượng riêng rẽ. Hàng hóa phi vật chất. Được cấu thành từ các hàng hóa thành phần.
Tồn kho Có theo dõi tồn kho Không theo dõi tồn kho Không theo dõi tồn kho (chỉ theo dõi tồn kho của hàng hóa thành phần)
Giá vốn Tính giá vốn trực tiếp Tính giá vốn trực tiếp Tính giá vốn trực tiếp, dựa trên nguyên liệu thành phần
Ví dụ Áo sơ mi, Táo… Giờ hát, Giờ nghỉ… Gói quà tết (bao gồm bánh, rượu…)…

 

Thêm mới hàng hóa

–         Mô tả: Chức năng này cho phép bạn thêm mới hàng hóa vào hệ thống.

–         Thao tác:

 • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn “Thêm mới Hàng hóa”.
 • Bước 2: Màn hình “Thêm mới hàng hóa”:

Có 3 loại hàng hóa, các bạn sẽ thấy mỗi loại có từng màn hình hiển thị khác nhau như dưới đây

+      Hàng hóa:

+      Combo: Giao diện hiển thị của Combo cũng tương tự như Hàng hóa. Sự khác nhau là Combo sẽ không có Tồn kho. Bạn có thể lựa chọn tách thành nhiều dòng khi bán hàng hoặc Không cho phép bán.

+            Dịch vụ: Giao diện và các chi tiết cũng giống như Hàng Hóa. Tuy nhiên, không có tính năng Tồn kho. Bạn có thể thay đổi phù hợp với nhóm Dịch vụ như chọn  Giá bán tính theo % giá trị đơn hàng, Tách thành nhiều dòng khi  bán hàng, Không cho phép bán hoặc Số lượng tính theo thời gian sử dụng.

Thông tin chi tiết :

o    (1) Mã hàng hóa/ SKU/ Mã vạch: Nhập mã của hàng hóa (nếu có). Nếu các bạn không nhập mã, khi thêm mới hệ thống sẽ tự động tạo một mã riêng cho hàng hóa. Ngoài ra, bạn có thể thêm nhiều mã vạch của cùng một loại hàng hóa.

o    (2) Tên hàng hóa: Nhập tên của hàng hóa muốn thêm.

o    (3) Giá bán: Nhập giá bán của hàng hóa.

o    (4) Giá vốn: Nhập giá vốn của hàng hóa (giá để tính lợi nhuận). Đối với hàng loại combo, khi không nhập giá vốn hệ thống sẽ tự động tính giá vốn dựa trên các nguyên liệu thành phần.

o    (5) ĐVT: Nhập đơn vị tính của hàng hóa. VD: Gói, chai,…

o    (6) Tồn kho: Nhập số lượng hiện có trong kho của hàng hóa muốn thêm (nếu có). Đối với hàng hóa có số lượng lẻ, bạn có thể nhập dấu “.” để ngăn cách.

o    (7) VAT Tồn kho: Nhập số lượng hiện có trong kho của hàng hóa muốn thêm (nếu có). Đối với hàng hóa có số lượng lẻ, bạn có thể nhập dấu “.” để ngăn cách.

o    (8) Các tiêu chí giúp quản lý mặt hàng dễ dàng:

+      Quản lý theo số Lô & Hạn sử dụng: Bấm chọn nếu bạn muốn quản lý mặt hàng có số Lô và Hạn sử dụng (VD: Thuốc,…)

+      Tách thành nhiều dòng khi bán hàng: Bấm chọn nếu bạn muốn khi thêm hàng hóa vào đơn hàng sẽ không cộng dồn số lượng mà sẽ tách thành nhiều dòng.

+      Không cho phép bán: Bấm chọn nếu bạn không muốn bán ra hàng hóa này. Khi đó, hàng hóa sẽ không xuất hiện trên màn hình bán hàng.

o    (9) ĐVT Lớn & Các thông số khác: Nhập các thông số liên quan đến ĐVT lớn của hàng hóa.

+      (9a) ĐVT Lớn: Nhập ĐVT lớn của hàng hóa (VD: Thùng, vỉ,…)

+      (9b) Mã ĐVT Lớn: Nhập mã của ĐVT lớn.

+      (9c) Giá bán ĐVT Lớn: Nhập giá bán của ĐVT lớn tương ứng.

+      (9d) Giá trị quy đổi: Nhập giá trị quy đổi của ĐVT lớn ra ĐVT nhỏ (VD: 1 Vỉ thuốc gồm 12 Viên thuốc).

o    (10) Định mức tồn kho: Nhập định mức tồn kho của hàng hóa (đối với các hàng hóa thuộc loại hàng hóa).

+      (10a) Định mức tồn nhỏ nhất: Nhập định mức tồn nhỏ nhất mà bạn muốn quản lý đối với hàng hóa.

+      (10b) Định mức tồn lớn nhất: Nhập định mức tồn lớn nhất mà bạn muốn quản lý đối với hàng hóa.

o    (11) Thuộc tính: Thêm các thuộc tính của hàng hóa, chọn “Thêm mới”.

+      (11a) Tên thuộc tính: Nhập thuộc tính của hàng hóa.

+      (11b) Giá trị: Nhập giá trị của thuộc tính.

o    (12) Hoa hồng nhân viên: Chỉ định hoa hồng cho các nhân viên bán hàng/ tư vấn hàng hóa.

+      (12a) Hoa hồng nhân viên: Thiết lập tỷ lệ để trả hoa hồng cho người bán trực tiếp hàng hóa.

+      (12b), (12c), (12d) Hoa hồng nhân viên phụ: Thiết lập tỷ lệ để trả hoa hồng cho người phụ giúp bán hàng hóa.

o     (13) Hình ảnh: Chọn hình ảnh muốn hiển thị của hàng hóa muốn thêm.

LƯU Ý:

–  Tại tab Thành phần (chỉ áp dụng đối với hàng hóa Combo):

o   Tìm kiếm mặt hàng: Nhập hàng hóa muốn thêm làm thành phần của hàng hóa. Bạn chọn ra hàng hóa và chọn số lượng tương ứng.

Đối với hàng hóa thuộc loại hàng Combo, thành phần của hàng hóa sẽ được trừ tự động khi bán hàng.

 • Bước 3: Xác nhận

o    Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới hàng hóa vào hệ thống. Thông tin của hàng hóa được lưu vào hệ thống.

o    Lưu & Thêm mới: Chọn “Lưu & Thêm mới” để thêm mới hàng hóa vào hệ thống. Đồng thời mở lại màn hình Thêm mới hàng hóa.

o    Lưu & Copy: Chọn “Lưu & Copy” để thêm mới hàng hóa vào hệ thống. Đồng thời mở lại màn hình Thêm mới hàng hóa với các trường thông tin của hàng hóa trước đó.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Danh sách hàng hóa.

Cập nhật hàng hóa

–         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn chỉnh sửa thông tin của hàng hóa.

–         Thao tác:

 • Bước 1: Tại màn hình Tổng quan -> Danh sách hàng hóa.

Tại đây, bạn lựa chọn hàng hóa muốn chỉnh sửa (1). Tiếp đến, bấm “Cập nhật” để chỉnh sửa hàng hóa (2).

 • Bước 2: Màn hình “Cập nhật hàng hóa” sẽ hiển thị ra như sau:
 • Bước 3: Chỉnh sửa

Tại giao diện cập nhật hàng hóa có các trường thông tin để các bạn có thể thay đổi theo ý muốn của mình. Sau khi chỉnh sửa xong, bạn có những lựa chọn như:

Lưu & Copy: Hệ thống sẽ lưu chỉnh sửa và Coppy hàng hóa tại Danh sách hàng hóa

Lưu &Thêm mới: Hàng hóa sau khi chỉnh sửa được lưu và giao diện thêm mới hàng hóa giúp bạn thêm mới hàng hóa nhanh chóng.

Lưu: Lưu thông tin hàng hóa bạn vừa cập nhật lại vào trong hệ thống

Thoát: Chức năng này hủy quá trình cập nhật, thông tin của hàng hóa vẫn giữ nguyên và quay lại trang Danh sách hàng hóa.

 

CÒN NỮA, HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT