Thiết kế app Native Applications

được đăng trong Uncategorized @vi | 0

Thiết kế app Native Applications là gì?

Native App là một loại phần mềm được tạo ra và phát triển bởi các công cụ được phát triển bởi chính các nhà phát triển mang đến cho lập trình viên thiết kế app. Hiện nay, đang có 2 nhà phát triển đang phát triển song song và cạnh tranh một cách mạnh mẽ với nhau là Android và IOS.

Ứng dụng này được sử dụng vô cùng phổ biến trong một số ngôn ngữ trong hệ điều hành. Đồng thời, công cụ này cũng có đầy đủ các tính năng có sẵn trên các hệ điều hành ấy. Điều này giúp cho các hệ điều hành này có tốc độ vận hành cao, không yêu cầu bắt buộc phải thực hiện thông qua engine hay bất cứ một ứng dụng thứ 3 nào khác.

thiết kế app Native Applications

Các ứng dụng của Android được viết bằng 2 loại ngôn ngữ chính là Kotlin và Java. Trong khi đó, IOS lại được viết bằng một số loại ngôn ngữ mang thiên hướng Swift mà trước đây vẫn được coi là Objective C. Tất cả các công cụ này đều được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ cho việc phát triển các ứng dụng trong hệ điều hành Android và IOS.

Công cụ của Native Applications

thiết kế app native app

  • Swift và Java là mã nguồn mở, và chúng là ngôn ngữ lập trình chính được Apple và Google sử dụng.

  • Xamarin là một công cụ phát triển phần mềm đa nền tảng được sử dụng để phát triển ứng dụng gốc trên iOS, Android và các nền tảng khác dựa vào C# như là một ngôn ngữ lập trình.

Thuật ngữ Native App được sử dụng để chỉ các nền tảng như Mac và PC, với các ví dụ như ứng dụng Ảnh, Thư hoặc Danh bạ được cài đặt sẵn và định cấu hình trên mọi máy tính.

Hai nền tảng hệ điều hành di động chính là iOS của Apple và Android của Google. Các ứng dụng native viết bằng mã được sử dụng sơ bộ cho thiết bị và HĐH của nó. Ví dụ: các nhà phát triển viết các ứng dụng iOS bằng Objective-C hoặc Swift, trong khi họ tạo các ứng dụng gốc Android trong Java.

Các ứng dụng gốc hoạt động với HĐH của thiết bị cho phép chúng hoạt động nhanh hơn và linh hoạt hơn các loại ứng dụng thay thế khác. Nếu ứng dụng được bán cho người dùng thuộc nhiều loại thiết bị khác nhau, nhà phát triển sẽ phải tạo một phiên bản ứng dụng riêng cho từng loại.

Ví dụ: Ứng dụng Facebook đã từng được viết bằng HTML5 để sử dụng cùng một mã cho iOS, Android và web di động. Tuy nhiên, ứng dụng chậm hơn đối với người dùng iOS, dẫn đến các nhà phát triển ứng dụng của Facebook phải tạo mã riêng cho iOS.

Ưu và nhược điểm của thiết kế app Native Applications

ưu nhược điểm của native app

Ưu điểm của ứng dụng gốc bao gồm :

  • Có nhiều chức năng do sử dụng các khả năng của thiết bị cơ bản.

  • Hiệu suất phần mềm nhanh và đáp ứng.

  • Thông báo đẩy.

  • Giao diện người dùng phù hợp hơn với trải nghiệm người dùng của HĐH.

  • Đảm bảo chất lượng trong các cửa hàng ứng dụng.

Nhược điểm của các ứng dụng gốc bao gồm :

  • Nhiều cơ sở mã vì mỗi thiết bị có phiên bản ứng dụng riêng.

  • Chi phí có thể cao hơn khi phải xây dựng và quản lý cơ sở mã cho mỗi nền tảng khác nhau.

  • Dành thời gian cho nhiều bản dựng cho các nền tảng riêng biệt trong mỗi bản cập nhật tính năng.

Một vài dịch vụ của chúng tôi :