Học hỏi kiến thức lập trình ứng dụng: Thiết kế app Angular là gì ?

được đăng trong Uncategorized @vi | 0

Thiết kế app Angular là gì ?

Angular được xem là một open source (mã nguồn mở) hay frameworks miễn phí chuyên dụng cho công việc thiết kế app, thiết kế app. Angular được phát triển từ những năm 2009 và được duy trì bởi Google. Frameworks này được xem là frameworks front end mạnh mẽ nhất chuyên dụng bởi các lập trình viên cắt HTML cao cấp.

Angular được ứng dụng rộng rãi với mục đích xây dựng project Single Page Application (SPA). Hiện tại, Version stable của Angular là Angular 9 (released on February 7, 2020) với TypeScript 3.6 và 3.7.

thiết kế app

Ưu điểm và nhược điểm của AngularJS là gì?

Ưu điểm nổi bật

 • AngularJS được đánh giá là giải pháp dành cho các Single Page Application làm việc dễ dàng.
 • Code Front end thường rất thân thiện nhờ khả năng Binding data lên trên các nền tảng HTML để có thể tạo ra mọi thao tác rất tuyệt.
 • Bạn có thể dễ dàng Unit test
 • Có thể tái sử dụng component dễ dàng hơn
 • Hỗ trợ cho các lập trình viên có thể viết code thiết kế app được ít hơn với nhiều chức năng hơn.
 • Bạn có thể chạy AngularJS trên nhiều loại trình duyệt khác nhau lẫn PC hoặc mobile.
 • Không an toàn: Thông thường, bản chất của AngularJS là một trong những các Front End, mà front end này thường vốn không thể bảo mật bằng Back End. Chính vì vậy, khi sử dụng API thì bạn cần xây dựng cho một hệ thống kiểm tra dữ liệu sao cho việc trả về được tốt nhất.
 • Với một số trình duyệt sở hữu tính năng Disable Javascript nên có nghĩa là website sẽ không hoàn toàn có thể sử dụng được dựa trên những trình duyệt đó nữa.

 

Sử dụng thiết kế app Angular sẽ làm được gì?

 • CRUD Web Apps: đây là một trong những tính năng mà chính người sử dụng Angular ưu tiên sử dụng nhiều nhất.
 • Mobile Apps: Lập trình viên có thể sử dụng Angular kết hợp cùng Phonegap để tạo ra một loại Mobile App  bạn có thể tạo một Mobile Web App.
 • CSS3 Animations.
 • Chrome Extensions: Đây là cách đơn giản nhất giúp lập trình viên tạo ra Chrome Extension lả việc sử dụng Yeoman- một Chrome Extension Generator.
 • Testable JS Apps.
 • Firebase Powered Apps.

Các đặc trưng cơ bản của Angular là gì?

 • Được sử dụng để có thể phát triển dựa trên JavaScript.
 • Angular có khả năng tạo các ứng dụng client-side dựa trên mô hình MVC.
 • Angular sở hữu khả năng tương thích cao có thể tự động xử lý dễ dàng các mã Javascript sao cho phù hợp với các trình duyệt nhất.
 • Khi có mã nguồn mở và miễn phí thì nó sẽ được sử dụng rộng rãi hơn.

Cách thức hoạt động của Angular

Sau khi AngularJS được nhúng vào trang thì nó sẽ hiển thị lên cho việc phân tích các mã lệnh HTML. Mã lệnh HTML này sẽ có thẻ  với thuộc tính ng-app=””. Khi đó, thuộc tính này sẽ được sử dụng để bắt đầu cho việc khởi tạo ứng dụng AngularJS. Thẻ tiếp theo <input> có thuộc tính ng-model=”name”  giúp tạo ra biến name bên trong ứng dụng AngularJS trên.

Từ đó, giá trị của biến luôn bằng với giá trị của trường <input>. cuối cùng của thẻ <p> thứ 2 với thuộc tính là <ng-bind=”name”>. Nó sẽ được sử dụng mỗi khi ứng dụng có thể phát hiện ra được những thay đổi của giá trị bên trong biến name và nó sẽ gắn giá trị này trở thành nội dung HTML rồi đặt bên trong thẻ <p> thứ 2 này.

Giới thiệu tính năng cơ bản của AngularJS

 • Controller : xử lý dữ liệu cho đối tượng $scope, từ đây bên views sẽ sử dụng các dữ liệu trong scope để hiển thị ra tương ứng.
 • Data-binding : tự động đồng bộ dữ liệu giữa model và view
 • Service : Nó được xem là singleton object có khả năng khởi tạo 1 lần duy nhất dành riêng cho mỗi ứng dụng và nó cung cấp các phương án dữ liệu có sẵn như: ($http,  $sce,  $rootElement, $controller, $document,  $httpBackend, $compile, $parse, $rootScope …..)
 • Scope : là một trong những đối tượng có nhiệm vụ giao tiếp giữa controller và view của các ứng dụng.
 • Filter : Việc lọc các tập hợp con từ bên trong  item ở các mảng và trả nhanh về các mảng mới.
 • Directive : được sử dụng để tạo ra các thẻ HTML riêng nhằm mục đích phục vụ một số mục đích  riêng. AngularJS thường có những directive  sở hữu sẵn như ngBind, ngModel…
 • Temple : Là một thành phần của view có khả năng hiển thị thông tin từ controller.
 • Routing : là sự chuyển đổi giữa các action trong controller, qua lại ngay giữa các view.
 • MVC & MVVM : Là mô hình thiết kế nhằm mục đích phân chia các ứng dụng có nhiều thành nhiều phần khác nhau (nó được gọi là Model, View và Controller) và mỗi phần thường sẽ sở hữu một nhiệm vụ nhất định. AngularJS thường không triển khai MVC dựa theo cách truyền thống mà chủ yếu gắn liền với Model-View-ViewModel hơn.

 

 • Deep link : Liên kết sâu này cho phép lập trình viên thiết kế app mã hóa các trạng thái của ứng dụng bên trong URL để có thể bookmark với nhiều công cụ tìm kiếm khác. Hầu hết, các ứng dụng này đều có thể được phục hồi lại từ những địa chỉ URL với cùng trạng thái.
 • Dependency Injection: AngularJS có sẵn dependency injection hỗ trợ  bạn tạo ra các ứng dụng có tiềm năng phát triển, dễ hiểu và kiểm tra.