Xây dựng gian hàng Shopee

được đăng trong Kinh Nghiệm | 0
XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH SÀN TMĐT A-Z SHOPEE
Hỗ trợ Doanh Nghiệp tất tần tật:
⭐️ Thêm sản phẩm
⭐️ Chỉnh sửa/cập nhật thông tin sản phẩm
⭐️ Chỉnh sửa/cập nhật hình ảnh sản phẩm
⭐️ Thiết kế banner shop
⭐️ Set chương trình marketing sàn theo kế hoạch/yêu cầu
⭐️ Tham gia các chương trình sàn
⭐️ Quảng cáo liên quan
⭐️ Quảng cáo từ khóa
⭐️ Quảng cáo shop ads
⭐️ Báo cáo thông kê
⭐️ Đo lường – đánh giá
⭐️ Các đề xuất, giải pháp marketing
⭐️ Lên plan theo định hướng chung doanh nghiệp
Tham khảo kỹ hơn: dịch vụ Shopee