CƠ BẢN

Hỗ trợ chat trực tuyến 100.000 đ
Hỗ trợ trực tuyến: Zalo 100.000 đ
Liên kết Google Map 500.000 đ
Quản lí thông tin sản phẩm, bài viết 500.000 đ
Hỗ trợ trực tuyến: Facebook 100.000 đ
Các số hotline 100.000 đ
Sản phẩm (dành cho web bán hàng) 500.000 đ
Gửi thông tin email cơ bản 300.000 đ
Giao diện điện thoại 500.000 đ
Form nhập thông tin 300.000 đ
Design trang chủ 500.000 đ
Ngôn ngữ website (1 ngôn ngữ ) 500.000 đ
Toàn quyền quản trị 0đ
Danh mục sản phẩm,menu 500.000 đ
Thống kê báo cáo GA 500.000 đ
Tối ưu và điều chỉnh SEO GG 300.000 đ

NÂNG CAO

Bộ lọc theo thương hiệu, màu sắc, size 1.000.000 đ
Đăng kí nhận bảng tin 1.000.000 đ
Quản lí kho, sản phẩm, tồn kho 2.000.000 đ
Pop up 600.000 đ
Tải tài liệu gắn link GG DR 700.000 đ
Bản đồ nâng cao, check nhiều vị trí 1.000.000 đ
Danh mục sản phẩm cấp 2,3 500.000 đ
Thanh toán hiện số tài khoản ngân hàng 1.000.000 đ
Chức năng giỏ hàng 1.000.000 đ
Gửi thông tin email nâng cao 700.000 đ
Comment bài viết 500.000 đ
Design trang chi tiết 800.000 đ
Chức năng tính tổng giá theo số lượng 1.000.000 đ
Tìm kiếm nâng cao 500.000 đ
Thống kê người truy cập hiển thị trên website 1.000.000 đ
Đăng kí / Đăng nhập cơ bản 1.000.000 đ
Thanh toán ship COD 500.000 đ

CHUYÊN NGHIỆP

Forum 2.000.000 đ
Check vé máy bay 3.000.000 đ
Quản lí nhân viên, phân quyền quản trị website 1.000.000 đ
Tích hợp mã giảm giá 3.000.000 đ
Tích hợp vận chuyển 1.000.000 đ
Đăng kí/ Đăng nhập nâng cao – Gmail 500.000 đ
Dowload tài liệu file PDF 500.000 đ
GG Index 500.000 đ
Thanh toán trực tuyến: Napas 1.000.000 đ
Thanh toán trực tuyến: Ngân Lượng 1.000.000 đ
Thanh toán trực tuyến: Visa 1.000.000 đ
Thanh toán trực tuyến: Nhúng mã liễn kết Onepay 1.000.000 đ
Toàn quyền quản trị 0đ
Nhập mã đơn hàng qua App 2.000.000 đ
Giảm giá danh mục, thương hiệu theo % 1.500.000 đ
Nhúng hình ảnh, Logo mặc định khi tải ảnh lên 1.000.000 đ

YÊU CẦU THÊM LẺ

Tokyo is the capital of Japan.

Gíá tổng: 0 đ