.
Nội dung
Danh sách các công việc
Viết Nội dung
Tăng like bài viết
Thiết kế hình ảnh
Chèn thương hiệu Video
Thiết kế Banner Cover
Tạo Mini game, Event
Trả lời comment Fanpage
Viết nội dung sản phẩm
Viết nội dung Tin tức
Báo cáo hàng tháng
GÓI FB-01
5,800,000đ / tháng
Viết 15 Post?
70 like /Post?
1 – 4 hình /Post?
Số lượng 1 Video?
1 Banner
Số lượng 1?
8 Bài viết Sản phẩm?
7 Bài viết tin tức?
?


đăng ký

GÓI FB-02
7,800,000đ / tháng
Viết 25 Post?
100 like/ Post?
1 – 4 hình /Post?
Số lượng 2 Video?
Số lượng 2 Banner
Số lượng 2?
15 Bài viết Sản phẩm?
10 Bài viết Tin tức?
?


đăng ký

GÓI FB-03
9,800,000đ / tháng
Viết 35 Post?
150 like /Post?
1 – 4 hình /Post?
Số lượng 3 Video?
Số lượng 4 Banner
Số lượng 3?
20 Bài viết Sản phẩm?
15 Bài viết Tin tức?
?


đăng ký