Website hệ thống làm trắc nghiệm đơn giản cho học viên

20,000 

Bạn có thể áp dụng để làm một trang kiểm tra nhanh, hay bài tập nhanh ( kiểm tra 15 phút ) cho học viên của mình. Hiệu quả và đơn giản.

Chức năng: Hệ thống sẽ cho học viên làm bài thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi.
Mỗi học viên được cấp một Mã ( có thể đó là Số báo danh ), khi muốn làm bài chỉ cần vào hệ thống nhập mã đó vào là làm bài. Mỗi Mã chỉ có thể làm 1 bài 1 lần và Người quản trị là người sẽ cấp cho học viên mã đó.
Điểm tốc độ chạy (load) trang Web: 86/100

xemwebsite


Description

Bạn có thể áp dụng để làm một trang kiểm tra nhanh, hay bài tập nhanh ( kiểm tra 15 phút ) cho học viên của mình. Hiệu quả và đơn giản.

Chức năng: Hệ thống sẽ cho học viên làm bài thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi.
Mỗi học viên được cấp một Mã ( có thể đó là Số báo danh ), khi muốn làm bài chỉ cần vào hệ thống nhập mã đó vào là làm bài. Mỗi Mã chỉ có thể làm 1 bài 1 lần và Người quản trị là người sẽ cấp cho học viên mã đó.

Giao diện chính khi vào trang Web:

Nhấn vào Đăng nhập sẽ ra Trang đăng nhập dành cho Admin:

Giao diện trang quản trị:

Trang thiếp lập tài khoản Admin:

Trang Xem kết quả các học viên đã làm:

Trang quản lý, điều chỉnh các câu hỏi, gồm CHỈ CÓ 3 MỤC CÂU HỎI, MỖI MỤC CÓ 10 CÂU HỎI:
Và chức năng quan trọng nhất ở đây, tạo mã cho học viên làm bài, như đã nói, học viên muốn làm bài phải vào hệ thống, nhập vào một mã như số báo danh thì mới có thể vào làm bài. Mỗi mã chỉ có thể làm bài một lần.
Ví dụ: Trần Thị Vy là học viên của bạn, Trần Thị Vy muốn làm bài tại hệ thống. Bạn là Admin, bạn sẽ đăng nhập vào hệ thống, nhấn vào chức năng tạo mã cho người làm bài.

Bạn chọn mục câu hỏi cho Trần Thị Vy làm, hệ thống sẽ tự động sinh ra một Mã (Số báo danh) cho Trần Thị Vy. Bạn sẽ đưa cho Trần Thị Vy mã này để bạn ấy có thể vào hệ thống làm bài.
Sau đó Trần Thị Vy vào hệ thống, nhấn vào nút Làm bài kiểm tra, hệ thống yêu cầu Trần Thị Vy nhập mã.

Bạn ấy nhập Mã và có thể làm bài.

Bạn thay đổi ban đầu:

A: Chữ, tiêu đề của Web
B:Chữ, tiêu đề trang Web
C: File ảnh jpg png, Logo trang Web
D: Chữ
E: Chữ
F: Chữ, lời nhắn gửi Người làm bài trước khi kiểm tra.
G: Bạn muốn mỗi câu hỏi trả lời đúng được mấy điểm? bạn muốn làm bài mấy điểm thì Đỗ?

 

Additional information

Điểm tốc độ chạy (load) trang Web

86/100