𝗠𝗖𝗡 𝗖𝗼𝗼𝗸𝗲𝗻 – App Booking KOLS sở hữu mạng lưới KOLs toàn quốc đứng top 5 trên nền tảng TikTok hiện nay.
Cooken đang hợp tác trực tiếp với các hot TikToker, follow từ 5k – 900k followers với đa dạng lĩnh vực như: 𝐹𝑜𝑜𝑑 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑒𝑤𝑒𝑟, 𝑀𝑎𝑘𝑒𝑢𝑝, 𝑆𝑘𝑖𝑛𝑐𝑎𝑟𝑒, 𝐿𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒/𝑃𝑂𝑉, 𝐷𝑎𝑛𝑐𝑒,…
Quyền lợi khi hợp tác với chúng tôi:
– Hơn 50+ KOLs TikTok luôn sẵn sàng hợp tác phát triển cùng các nhãn hàng.
– Hơn 5 triệu like và 10 triệu lượt follow
– Tạo ra lượt tương tác, tiếp cận tự nhiên cho nhãn hàng.
– Chuyển đổi từ tương tác ra đơn, tăng doanh thu.
– Chi phí đa dạng, tối ưu nhất.
Cooken đã nhận được nhiều sự tin tưởng và là đối tác với các nhãn hàng thuộc nhiều nhóm ngành khác nhau 𝐹&𝐵, 𝐴𝑔𝑒𝑛𝑐𝑦, 𝑀𝑦̃ 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚, Đ𝑜̂̀ 𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔,… trong các chiến dịch Influencer Marketing.