1. Buffet BBQ & Lẩu – Hải Sản Hơn 40 Món Tại Nhà Hàng Những Chàng Trai. Bao Full < =7 người. 

Link: https://www.hotdeal.vn/ho-chi-minh/buffet-viet-nhat-han/buffet-bbq-hai-san-hon-40-mon-tai-nha-hang-nhung-chang-trai-349384.html

2.Ưu Đãi Giờ Vàng: Buffet Băng Chuyền, Free Buffet Kem – Tokyo Ginza Koma. Phụ thu mỗi người 50k <= 7 người.

link: https://www.hotdeal.vn/ho-chi-minh/buffet-viet-nhat-han/uu-dai-gio-vang-buffet-bang-chuyen-free-buffet-kem-tokyo-ginza-koma-349209.html

3.Buffet Tối/ Trưa BBQ Bò Mỹ – Hải Sản – Lẩu Gần 70 Món Tại Nhà Hàng Yaki 4 Phụ thu mỗi người 70k <= 7 người.

https://www.hotdeal.vn/ho-chi-minh/buffet-viet-nhat-han/buffet-toi-trua-bbq-bo-my-hai-san-lau-gan-70-mon-tai-nha-hang-yaki-4-349604.html

Đề xuất thêm….

 

Giờ xuất phát: 17h30

Giờ vô ăn: 18h

Kế hoạch tiếp theo bàn sau …

Vui lòng ghi tên ở link sau hoặc Comment phía dưới nếu di chuyển

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a39RCN9aujgT_7eu5AkLBDVsh1nykZpkKjHXxOgIBCE/edit#gid=0