Mevivu Message – Send Message to Future – Thông điệp gửi đến tương lai

Một trong những món quà tặng cho người ấy rất là Cool. Tặng mấy cái khác tui thấy lầy quá, hãy mua ngay Mevivu Message – Để những tin nhắn của bạn vẫn sống mãi, cho dù bạn có bị tạch trong cuộc sống, không còn trên cõi đời này nữa. Những tin nhắn của bạn vẫn chuyển đến người ấy lần lượt từng ngày ( do bạn đặt trước ).
GIÁ CẢ: 79.000 Đ. Website xài vĩnh viễn, bảo hành trọn đời.


Xem chi tiết

Mevivu Notebook – Easy to use

Mevivu Notebook is a Web Application. You can go there and take note what’s on your mind, everything !!! After all, just click save, everything will be saved ! Yup, it’s an Online Notebook.

Mevivu Notebook là một ứng dụng Web. Bạn có thể lên đó để ghi chép bất cứ điều gì rồi nhấn lưu lại, mọi thứ sẽ được lưu lại ! Vâng, đây chính là một quyển tập chép trực tuyến.


Xem chi tiết

Hãy khác biệt cùng chúng tôi
 


Xem chi tiết