Quản lý công trình nhằm đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình và mang lại hiệu quả kinh tế là nhu cầu tất yếu của mọi Tổng thầu và Nhà thầu thi công.
Điểm mấu chốt giúp Tổng thầu và Nhà thầu thi công đạt được mục tiêu nói trên là: Kiểm soát tiến độ chặt chẽ, điều phối nguồn lực kịp thời, kiểm soát chi phí chặt chẽ, kiểm soát chất lượng theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động.
Giải pháp quản lý thi công công trình chính là công cụ giúp Tổng thầu và Nhà thầu thi công quản lý công trình một cách hiệu quả!

Tính năng

 • Kế hoạch thi công theo mô hình WBS
 • Kiểm soát tiến độ công trình và nguồn lực thi công
 • Quản lý hợp đồng nhận thầu, hồ sơ thanh quyết toán, giải ngân
 • Quản lý hợp đồng giao khoán, hồ sơ thanh quyết toán, giải ngân
 • Kiểm soát vật tư, thiết bị, nhân lực theo định mức
 • Báo cáo thi công và nguồn lực sử dụng cho thi công
 • Báo cáo hình ảnh hiện trường
 • Quản lý tài liệu dự án, hồ sơ pháp lý công trình, tài liệu thiết kế
 • Kiểm soát doanh thu – chi phí công trình, kế hoạch dòng tiền dự án
 • Cảnh báo chậm tiến độ và các vấn đề trong thi công
 • Tích hợp các bộ định mức trong xây dựng công trình
 • Tích hợp quản lý vật tư công trình
 • Tích hợp quản lý thiết bị công trình
 • Tích hợp quản lý cung ứng vật tư công trình

 

Lợi ích

 • Quản lý công trình toàn diện, có hệ thống
 • Kiểm soát tiến độ và nguồn lực trực quan
 • Điều phối vật tư và thiết bị thi công kịp thời, hiệu quả
 • Quản lý chi phí và dòng tiền chặt chẽ
 • Tận dụng tối đa dữ liệu, tiết kiệm thời gian kiểm tra, đối chiếu
 • Quy trình quản lý linh động, khoa học, minh bạch

 

 

Biểu đồ quản lý công trình

 • Biểu đồ báo cáo tổng tiến độ công trình: hoàn thành, nhanh, chậm.
 • Biểu đồ theo dõi dòng tiền.
 • Theo dõi thông tin công trình
 • Báo cáo hình ảnh thực tế công trình

Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ

 • Thể hiện tổng tiến độ công trình thông qua biểu đồ Gantt.
 • Thể hiện base line của mỗi công việc.
 • Thể hiện tỷ lệ chậm tiến độ trên từng công việc/hợp đồng giao khoán.
 • Tự động xác định tiến độ thi công và đánh giá tiến độ dự án.
 • Theo dõi tiến độ đến đơn vị thi công/hợp đồng giao khoán.
 • Tiến độ công việc cha tự động tính dựa trên công việc con.
 • Thể hiện phần chậm tiến độ hoặc vượt tiến độ trên thanh Gantt.
 • Cảnh báo chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nào.

Quản lý định mức chi phí

 • Tích hợp sẵn định mức và danh mục vật tư theo các bộ định mức trong xây dựng, bao gồm các định mức: 24_1776: Định mức phần xây dựng; 33_1777: Định mức phần lắp đặt điện công trình; 29_1778: Định mức phần sữa chữa công trình xây dựng; 28_1779: Định mức phần khảo sát xây dựng.
 • Danh mục vật tư sử dụng trong các bộ định mức đã tích hợp.
 • Tự động liên kết vật tư theo dự toán và vật tư theo hệ thống.

Quản lý hợp đồng nhận thầu/hợp đồng giao khoán

 • Nhập trực tiếp công việc hoặc import từ excel
 • Áp dụng các giai đoạn nghiệm thu, đơn giá thanh toán, tỷ lệ thanh toán linh hoạt theo từng giai đoạn.
 • Xây dựng kế hoạch thanh toán hợp đồng.
 • Tự động cập nhật tiến độ thực hiện hợp đồng thông qua báo cáo thi công.
 • Lưu trữ và khai thác tài liệu, hồ sơ theo từng hợp đồng.
 • Theo dõi tiến độ trên từng hợp đồng

Lập báo cáo thi công

 • Báo cáo khối lượng/tiến độ công việc thực hiện: báo cáo chi tiết đến từng hợp đồng giao khoán.
 • Báo cáo thi công bằng hình ảnh
 • Báo cáo sử dụng vật tư
 • Báo cáo sử dụng thiết bị
 • Báo cáo sử dụng nhân lực
 • Báo cáo chi tiết theo hợp đồng giao khoán và loại thiết bị sử dụng