BẢNG GIÁ DỊCH VỤ YOUTUBE 2020

Giá các gói dịch vụ tăng view Youtube, tăng lượt đăng ký kênh Youtube, tăng like và comment video Youtube

GÓI DỊCH VỤ TĂNG VIEW YOUTUBE

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
110 Youtube Views Youtube Views: Xử lý 0 – 6H – Tốc độ tối đa 100K/ngày – [500 – 1K] > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ
> Tốc độ 200k-300k / ngày.
> View phân phối toàn cầu
> Tốt cho xếp hạng
> Thời gian xem trung bình 30 giây-1 phút
> Bảo hành 30 ngày.
Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
500 view 1000 view 96,000 vnđ/1000 view 4 USD/1000 view
111   Youtube Views Youtube Views [ 1k-30k/Ngày] [Lượt xem thực tế ] [Rớt thấp 10%] ⭐ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 5 giờ
⭐Tốc độ tối đa: 1k/ngày.
⭐ Phân phối chậm đối với số lượng lớn
⭐Thời lượng xem 30s đến 4 phút
⭐Bảo hành 60 ngày Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
 1000 view  5000 view 72,000 vnđ/1000 view 3.0 USD/1000 view
112   Youtube Views Youtube Views [ 1k-30k/Ngày] [Lượt xem thực tế ] [Rớt thấp 10%] ⭐ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 5 giờ
⭐Tốc độ tối đa: 1k/ngày.
⭐ Phân phối chậm đối với số lượng lớn
⭐Thời lượng xem 30s đến 4 phút
⭐Bảo hành 60 ngày Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
 5000 view  50000 view 64,800 vnđ/1000 view 2.7 USD/1000 view
113   Youtube Views Youtube Views [Max 1M] [ 1k-30k/Ngày] [ Lượt xem thực tế ] [Rớt thấp 10%] ⭐ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 5 giờ
⭐Tốc độ tối đa: 1k/ngày.
⭐ Phân phối chậm đối với số lượng lớn
⭐Thời lượng xem 30s đến 4 phút
⭐Bảo hành 60 ngày Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
 50000 view  1 triệu view 55,200 vnđ/1000 view 2.3 USD/1000 view
114   Youtube Views Youtube Views – Người dùng thực – 5K-30K/Ngày – BH 30 Ngày ⭐ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 12 giờ
⭐ Phân phối nhanh.Tốc độ tối đa: 5k – 30k/ngày.
⭐ Thời lượng xem 30s đến 4 phút
⭐ Tỷ lệ mất view: Không rớt hoặc rớt Thấp -Trung (trong thời gian thay đổi chính sách thì google quét làm view giảm theo một tỷ lệ dự kiến như trong các gói dịch vụ)
⭐ Bảo hành 30 ngày Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
1000 view  5000 view 79,200 vnđ/1000 view 3.3 USD/1000 view
116   Youtube Views Youtube Views – Người dùng thực – 5K-30K/Ngày – BH 30 Ngày ⭐ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 12 giờ
⭐ Phân phối nhanh.Tốc độ tối đa: 5k – 30k/ngày.
⭐ Thời lượng xem 30s đến 4 phút
⭐ Tỷ lệ mất view :Không rớt hoặc rớt Thấp -Trung (trong thời gian thay đổi chính sách thì google quét làm view giảm theo một tỷ lệ dự kiến như trong các gói dịch vụ)
⭐ Bảo hành 30 ngày Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
 5000 view  50000 view 67,200 vnđ/1000 view 2.8 USD/1000 view
117   Youtube Views Youtube Views – 10M – Người dùng thực – 5K-30K/Ngày – BH 30 Ngày ⭐ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 12 giờ
⭐ Phân phối nhanh.Tốc độ tối đa: 50k-100k+
⭐ Thời lượng xem 30s đến 4 phút
⭐ Tỷ lệ mất view :Không rớt hoặc trong thời gian thay đổi chính sách thì google quét làm view giảm theo một tỷ lệ Thấp -Trung
⭐ Bảo hành 30 ngày
⭐Tối thiếu 50k
⭐Tối đa 10 triệu Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
 50000 view  1 triệu view 60,000 vnđ/1000 view 2.5 USD/1000 view
118   Youtube Views  Youtube Views: Chạy trong vòng 0-12h tốc độ tối đa 80K/ngày. Tỷ lệ rớt 20-35% > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ
> Không hoàn view rớt
> Lượt xem trên toàn thế giới. Trang xem trên máy tính để bàn của Windows & Lượt xem được nhúng vào web.
Lưu ý: Nếu bạn thấy dấu hiệu đơn hàng đã hoàn thành, nhưng lượt xem không xuất hiện, nhấp vào nút LIKE, Lượt xem sẽ xuất hiện trong vòng 30 GIÂY.
 1000 view  5000 view 50,400 vnđ/1000 view 2.1 USD/1000 view
119   Youtube Views  Youtube Views: Chạy trong vòng 0-12h tốc độ tối đa 80K/ngày. Tỷ lệ rớt 20-35% > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ
> Không hoàn view rớt
> Lượt xem trên toàn thế giới. Trang xem trên máy tính để bàn của Windows & Lượt xem được nhúng.
 5001 view  50000 view 43,200 vnđ/1000 view 1.8 USD/1000 view
120   Youtube Views  Youtube Views: Chạy trong vòng từ 0-12h tốc độ tối đa 80K/ngày. Tỷ lệ rớt 20-35% > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ
> Không hoàn view rớt
> Lượt xem trên toàn thế giới. Trang xem trên máy tính để bàn của Windows & Lượt xem được nhúng.
 50001 view  500000 view 36,000 vnđ/1000 view 1.5 USD/1000 view
285 Youtube View Youtube Views [ 10K-20K + RẺ – Lượt xem thực – Không hỗ trợ nạp lại] ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Ghi chú: Tối thiểu 10K mỗi lần
⭐Lượt xem giảm rất cao, giá siêu rẻ
⭐ Chất lượng: Lưu giữ Ngẫu nhiên = 1-5 phút Thời gian xem
⭐Dịch vụ nhanh
⭐Lên tới 100M (10K-20K + Tốc độ ban ngày)
⭐Không bảo hành, không hoàn view mất
10000 view 100 Triệu view 36,000 vnđ/1000 view 1.5 USD/1000 view

GÓI DỊCH VỤ TĂNG VIEW TARGETED

Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view)
Price
USD (1000 view)
View Youtube Targeted Youtube Views – JAPAN
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view JAPAN
1000 view  10 triệu view (10M) 140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted Youtube Views – UK
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view UK
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted Youtube Views – USA
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view USA
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted   Youtube Views – Singapore
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Singapore
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted   Youtube Views – VietNam
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view VietNam
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted   Youtube Views – TaiWan
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view TaiWan
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted   Youtube Views – HongKong
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view HongKong
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted   Youtube Views – Germany
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Germany
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted   Youtube Views – France
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view France
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted Youtube Views – China
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view China
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted Youtube Views – Canada
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Canada
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted Youtube Views – Australia
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Australia
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted   Youtube Views – Malaysia
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Malaysia
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted   Youtube Views – Italya
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Italya
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted   Youtube Views – India
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view India
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted   Youtube Views – Hungary
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Hungary
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted   Youtube Views – Philippines
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Philippines
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
View Youtube Targeted   Youtube Views – North Korea
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view North Korea
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view

GÓI DỊCH VỤ TĂNG SUB YOUTUBE

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
 231  Youtube sub Youtube Subscribers [Tối đa 20k – 30-50/Ngày – BH 30 ngày] ⭐Bắt đầu ngay lập tức đến 6H (Thời gian bắt đầu 12-24H nếu quá tải) – Tốc độ bình thường 30-80 +
⭐Không thêm đơn hàng trước khi đơn hàng hoàn tất
⭐Đặt hàng 80K * Mỗi kênh
⭐Đề xuất: Tối thiểu 300 mỗi lần
⭐ Lưu lại trong thời gian dài ( Ổn định)
⭐Tỷ lệ rớt: Thấp (Chạy lại lệnh nếu rớt mất 1-2 ngày để bắt đầu)
⭐ Tỷ lệ hoàn thành: Ngẫu nhiên
⭐ Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng nó lên, nhấn 1 đăng ký trước khi đặt hàng của bạn !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào.
 100 sub  20000 sub  720,000 vnđ/1000 sub 30,0 USD/1000 sub
232  Youtube sub Youtube Subscribers [BH 40 ngày – 50-200/Ngày – Tối đa 100K] > Bắt đầu 12-24H Thời gian bắt đầu nếu quá tải
> Tốc độ ngày: 50-200 / Ngày
> Tối đa 100K mỗi kênh
> Gợi ý: Tối thiểu 500 mỗi lần
> Người dùng thực
> Tỷ lệ hoàn thành: 100%
> Tỷ lệ rớt: Cao ( Nạp lại lệnh mất 1-3 ngày bắt đầu, sau khi chạy đủ sẽ Ổn định)
> Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg
100 sub 100k sub  768,000 vnđ/1000 sub 32,0 USD/1000 sub
233   Youtube sub Youtube Subscribers [NGƯỜI DÙNG THẬT – Tối đa 50K – 500-3K / ngày – BH 60 ngày] > Người dùng thật
> Bắt đầu: Tức thì hoặc 0-6H
> Tốc độ ngày 500-3K+ (Chậm hơn một chút)
> Tối đa lên đến 45K mỗi kênh
> Đề xuất: Tối thiểu 3K mỗi thời gian
> Bảo hành 60 ngày
> Tỷ lệ rớt: Thấp
> Subs hoàn thành: 100%
> Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng nó lên, nhấn 1 đăng ký trước khi đặt hàng của bạn !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào.
10 sub  50000 sub  864,000 vnđ/1000 sub  36,0 USD/1000 sub
234  Youtube sub Youtube Subscribers [Tối đa 300K mỗi kênh – BẢN MỚI – Bảo hành trọn đời] > Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12 giờ
> Thời gian hoàn thành: Nhanh nhất có thể
> Tỷ lệ rớt 5-15% (Khó nói nếu Spam, phụ thuộc vào vấn đề cập nhật của youtube, Nạp lại lệnh mất 1-3 ngày bắt đầu, sau khi chạy đủ sẽ Ổn định)
> Tỷ lệ hoàn thành: 100% -120%
> Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg
10 sub 300k sub  960,000 vnđ/1000 sub  40,0 USD/1000 sub
286 Youtube sub Youtube Subscribers [ NGƯỜI DÙNG THẬT – Kiếm tiền – 1H – 50/Ngày] [ỔN ĐỊNH] ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ
⭐Tốc độ: 50 / ngày
⭐Bảo hành 30 ngày
⭐Tối đa chỉ đạt 1500 Subscribers mỗi kênh
⭐Người dùng thực, Subscribers không rớt và rất ổn định
⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg
⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng nó lên, nhấn 1 đăng ký trước khi đặt hàng của bạn !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào.
10 sub 1500 sub 1,036,800 vnđ/1000 sub 43,2 USD/1000 sub
308 Youtube sub Youtube Subscribers [BH30 – Cực nhanh – 10K / Ngày] Hot⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️ Bắt đầu từ 1-12 giờ trở lên
⚡️ Người đăng ký đặc biệt trên YouTube cực nhanh
⚡️ Bảo hành trong 30 ngày
⚡️ Tốc độ10K / Ngày
⚡️ Tỷ lệ giảm: Ngẫu nhiên
⚡️ Tỷ lệ hoàn thành: Thử nghiệm
⚡️ Chỉ nhập liên kết kênh
50 sub 100000 sub 888,000 vnđ/1000 sub 37,0 USD/1000 sub
309 Youtube sub Youtube Subscribers [Đăng ký quảng cáo – Ngẫu nhiên – BH30 Hot]⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️Bắt đầu ngay lập tức – 30 phút (Hoặc một số thời gian 12H +)
⚡️Đăng ký từ người đăng ký đặc biệt trên YouTube thực
⚡️Bảo hành trong 30 ngày
⚡️Tỷ lệ giảm: Ngẫu nhiên
⚡️Tỷ lệ hoàn thành: Thử nghiệm
⚡️Chỉ nhập liên kết kênh
100 sub 5000 sub 816,000 vnđ/1000 sub 34,0 USD/1000 sub
310 Youtube sub Youtube Subscribers [Châu Âu – Tối đa 100 nghìn – BH vĩnh viễn mức giảm thấp 100-200 / Ngày] New ⭐Bắt đầu tức thì đến 6H
⭐Tốc độ ngày lên đến 100-200 + (Thứ tự cao nhanh hơn)
⭐Tối đa lên đến 100K mỗi kênh
⭐Gợi ý: Tối thiểu 500 mỗi lần
⭐Tỷ lệ rớt: Thấp-Trung (Nạp ​​đầy nhanh mất 1-2 ngày)
⭐Subs hoàn thành: 100%
⭐Chỉ nhập liên kết kênh
⭐Lưu ý quan trọng: Đừng đặt sai hoặc liên kết lỗi, Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng mở vé hủy !! Nếu điều này không hoạt động có thể được hủy bỏ và hoàn lại số tiền vào tài khoản CPM.
⭐Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào.
⚠️ Hãy Nhớ Đảm Bảo Kênh Có 1 Đăng Ký Trước Khi Đặt Hàng
10 sub 100000 sub 810,000 vnđ/1000 sub 33,8 USD/1000 sub

GÓI DỊCH VỤ TĂNG LIKE YOUTUBE

Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
Youtube Likes Youtube Likes [50-200] > Thời gian bắt đầu: Tối đa 12 giờ
> Tốc độ: 50 like/ngày
> Không hoàn like rớt
> Video trên Youtube có ít nhất 1 lượt thích
 50 Like  200 Like 600,00 vnđ/1000 like 25 USD/1000 like
Youtube Likes Youtube Likes [201-1000] > Thời gian bắt đầu: Tối đa 12 giờ
> Tốc độ: 50 like/ngày
> Không hoàn like rớt
> Video trên Youtube có ít nhất 1 lượt thích
 201 Like  1000 Like 480,000 vnđ/1000 like 20 USD/1000 like
Youtube Likes Youtube Likes [1001-35k] > Thời gian bắt đầu: Tối đa 12 giờ
> Tốc độ: 50 like/ngày
> Không hoàn like rớt
> Video trên Youtube có ít nhất 1 lượt thích
 1001 Like  35000 Like 432,000 vnđ/1000 like 18 USD/1000 like
Youtube Dislike Youtube DisLikes
– Tối đa 5M
– Bắt đầu ngay lập tức
– Bảo hành 30 ngày
> Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ
> Tốc độ: 20k / ngày
> Bảo hành 30 ngày
10 dislike 3000 dislike 480,000 vnđ/1000 dislike 20 USD/1000 dislike

GÓI DỊCH VỤ SHARE VIDEO YOUTUBE

 Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 Service name
(Tên dịch vụ)
 Description
(Mô tả)
 Số lượng
tối thiểu
 Số lượng
tối đa
   Đơn giá
VND (1000 view) 
 Price
USD (1000 view)
 Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [Toàn cầu] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội] ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!
⭐Tối đa 200 nghìn
⭐Tốc độ 100-300 / Ngày
⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
1000 lượt share 250k lượt share 84,000 vnđ/1000 view 3.5 USD/1000 view
 Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [USA] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội] ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!
⭐Tối đa 200 nghìn
⭐Tốc độ 100-300 / Ngày
⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
 100 lượt share 200k lượt share 120,000 vnđ/1000 view 5.0 USD/1000 view
 Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [Hàn Quốc] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!
⭐Tối đa 200 nghìn
⭐Tốc độ 100-300 / Ngày
⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
50 lượt share 200k lượt share 132,000 vnđ/1000 view 5.5 USD/1000 view
 Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [Indonesia] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!
⭐Tối đa 200 nghìn
⭐Tốc độ 100-300 / Ngày
⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
 50 lượt share 200k lượt share 120,000 vnđ/1000 view 5.0 USD/1000 view
 Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [UK] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!
⭐Tối đa 200 nghìn
⭐Tốc độ 100-300 / Ngày
⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
 50 lượt share  200k lượt share  120,000 vnđ/1000 view  5.0 USD/1000 view
 Youtube Shares Social  Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Facebook > WorldWide Social Shares from Facebook
> SEO Unique & Natural cho Video của bạn
> Trợ giúp lên hạng Top
> An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS
> Bảo hành lâu dài
> Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày
> URL video đầy đủ
> YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
10 lượt share 10000 lượt share 72,000 vnđ/1000 view  3.0 USD/1000 view
  Youtube Shares Social   Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Twitter > WorldWide Social Shares from Twitter
> SEO Unique & Natural cho Video của bạn
> Trợ giúp lên hạng Top
> An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS
> Bảo hành lâu dài
> Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày
> URL video đầy đủ
> YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
10 lượt share 10000 lượt share  72,000 vnđ/1000 view  3.0 USD/1000 view
  Youtube Shares Social   Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Reddit > WorldWide Social Shares from Reddit
> SEO Unique & Natural cho Video của bạn
> Trợ giúp lên hạng Top
> An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS
> Bảo hành lâu dài
> Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày
> URL video đầy đủ
> YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
10 lượt share 10000 lượt share  72,000 vnđ/1000 view  3.0 USD/1000 view
  Youtube Shares Social   Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Pinterest > WorldWide Social Shares from Pinterest
> SEO Unique & Natural cho Video của bạn
> Trợ giúp lên hạng Top
> An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS
> Bảo hành lâu dài
> Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày
> URL video đầy đủ
> YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
10 lượt share 10000 lượt share  72,000 vnđ/1000 view  3.0 USD/1000 view
  Youtube Shares Social  Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Linkedin > WorldWide Social Shares from Linkedin
> SEO Unique & Natural cho Video của bạn
> Trợ giúp lên hạng Top
> An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS
> Bảo hành lâu dài
> Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày
> URL video đầy đủ
> YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
10 lượt share 10000 lượt share  72,000 vnđ/1000 view  3.0 USD/1000 view
  Youtube Shares Social  Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Blogger > WorldWide Social Shares from Blogger
> SEO Unique & Natural cho Video của bạn
> Trợ giúp lên hạng Top
> An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS
> Bảo hành lâu dài
> Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày
> URL video đầy đủ
> YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
10 lượt share 10000 lượt share  72,000 vnđ/1000 view  3.0 USD/1000 view

GÓI DỊCH VỤ COMMENT YOUTUBE

 Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 Service name
(Tên dịch vụ)
 Description
(Mô tả)
 Số lượng
tối thiểu
 Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 view)
Price
USD (1000 view)
Youtube Comment  Youtube Comment – Start Time: Instant
– Thời gian chạy: 6 hour
– Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày
 10 cmt  500 cmt 5,040,000 vnđ/1k cmt  210 USD/ 1k cmt
Youtube Comment  Youtube Comment Việt Nam – Start Time: Instant
– Thời gian chạy: 6 hour
– Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày
 10 cmt  100 cmt 8,400,000 vnđ/1k cmt  350 USD/1k cmt
Youtube Comment Lượt thích bình luận trên Youtube [NHANH CHÓNG – KHÔNG HOÀN LẠI] ⭐Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
⭐Tốc độ 1K/ ngày.
⭐KHÔNG HOÀN LIKE RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH
⭐Chất lượng thực tế, Likes toàn cầu
10 cmt 15000 cmt 86,000 vnđ/1k cmt 3,6 USD/1k cmt

GÓI DỊCH VỤ TĂNG GIỜ XEM YOUTUBE

 Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 Service name
(Tên dịch vụ)
 Description
(Mô tả)
 Số lượng
tối thiểu
 Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 view)
Price
USD (1000 view)
Youtube Watchtime Thời gian xem trên Youtube 4000H – Nhập video 1H + / NHANH 1KH / Ngày – BH30 ⚡️ Thời gian bắt đầu: 1 đến 12 giờ
⚡️ Bạn sẽ nhận được 4kh thời gian xem trong 10 ngày
⚡️ Tốc độ: 500-1000H / Ngày ⚡️ Bảo hành 30 ngày
⚡️ Hãy sử dụng video có độ dài 1 giờ trở lên để đặt hàng
⚡️ Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 – 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền.
⚡️ Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE.
LƯU Ý:
– Trong khi sử dụng lượt xem của chúng tôi, vui lòng không đồng thời sử dụng lượt xem từ bên thứ ba và nếu video đang nhận được lượt xem không phải trả tiền, bạn sẽ không có đủ thời gian xem. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong những trường hợp này
– Tốt hơn hết hãy sử dụng video mới và không có lượt xem tự nhiên để chạy thời gian xem.
500 giờ xem 4000 giờ xem 1,008,000 vnđ/1000h xem  42,0 USD/ 1h xem
 COMBO Youtube Gói combo có 4000K giờ 1000 sub + 10K view > Thời gian bắt đầu: 3 – 12 giờ
> Kết thúc: 45 ngày
> Video phải dài hơn 120 phút.
> Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 – 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền.
> Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE
 1 combo  1 combo 4,608,000 vnđ/combo 192 USD/ Combo
 Youtube Watchtime  Thời gian xem trên Youtube 4000H – Nhập video 2H + / NHANH 1KH / Ngày – BH30  ⚡️ Thời gian bắt đầu: 1 đến 12 giờ
⚡️Bạn sẽ nhận được 4kh thời gian xem trong 5 ngày
⚡️Bảo hành 30 ngày
⚡️Hãy sử dụng video có độ dài từ 2 giờ trở lên để đặt hàng
⚡️Tốc độ: 500-1000H / Ngày
LƯU Ý:
– Trong khi sử dụng lượt xem của chúng tôi, vui lòng không đồng thời sử dụng lượt xem từ bên thứ ba và nếu video đang nhận được lượt xem không phải trả tiền, bạn sẽ không có đủ thời gian xem. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong những trường hợp này
– Tốt hơn hết hãy sử dụng video mới và không có lượt xem tự nhiên để chạy thời gian xem.
500 giờ xem 4000 giờ xem 1,008,000 vnđ/1000h xem 42,0 USD/ 1000 H 
 Youtube Watchtime Thời gian xem trên Youtube HR 1000 giờ [Video từ 3 giờ trở lên]  ⚡️Bắt đầu: 0-12
⚡️Thời gian xử lý: Phụ thuộc vào bao nhiêu giờ
⚡️Thời gian xem giữ chân cao + lượt xem bổ sung
⚡️Một video từ 3 giờ bắt đầu + thời lượng dài
⚡️Chỉ chấp nhận tối đa video lên đến hơn 90 phút
⚡️Dịch vụ tốt nhất!! Đặt hàng bao nhiêu tùy thích !!
⚡️Tiếp cận thời gian xem: Đây là để tăng Thời gian xem & Số lượt xem Nhỏ
⚡️Tốc độ ngày của thời gian xem: Ngẫu nhiên
⚡️ Không phải phương pháp quảng cáo
⚡️ Bảo hành vĩnh viễn
⚠️Tỷ lệ hoàn thành: Ước tính 80% +
500 giờ xem  4000 giờ xem 1,440,000 vnđ/1000h xem  60,0 USD/ 1000 H 
 Youtube Watchtime Thời gian xem trên Youtube HR 1000 giờ [Video từ 4 giờ trở lên]  ⚡️ Bắt đầu: 0-12
⚡️ Thời gian xử lý: Phụ thuộc vào bao nhiêu giờ
⚡️ Thời gian xem giữ chân cao + lượt xem bổ sung
⚡️ Một video từ 4 giờ bắt đầu + thời lượng dài
⚡️ Chỉ chấp nhận tối đa video lên đến hơn 90 phút
⚡️ Dịch vụ tốt nhất!! Đặt hàng bao nhiêu tùy thích !!
⚡️ Tiếp cận thời gian xem: Đây là để tăng Thời gian xem & Số lượt xem Nhỏ
⚡️ Tốc độ ngày của thời gian xem: Ngẫu nhiên
⚡️ Không phải phương pháp quảng cáo
⚡️ Bảo hành vĩnh viễn
⚠️Tỷ lệ hoàn thành: Ước tính 80% +
500 giờ xem  4000 giờ xem  1,632,000 vnđ/1000h xem 68,0 USD/ 1000 H 
 Youtube Watchtime Thời gian xem trên Youtube HR 1000 giờ [Video từ 5 giờ trở lên] ⚡️Bắt đầu: 0-12
⚡️Thời gian xử lý: Phụ thuộc vào bao nhiêu giờ
⚡️Thời gian xem giữ chân cao + lượt xem bổ sung
⚡️Một video từ 5 giờ bắt đầu + thời lượng dài
⚡️Chỉ chấp nhận tối đa video lên đến hơn 90 phút
⚡️Dịch vụ tốt nhất!! Đặt hàng bao nhiêu tùy thích !!
⚡️Tiếp cận thời gian xem: Đây là để tăng Thời gian xem & Số lượt xem Nhỏ
⚡️Tốc độ ngày của thời gian xem: Ngẫu nhiên
⚡️ Không phải phương pháp quảng cáo
⚡️ Bảo hành vĩnh viễn
⚠️Tỷ lệ hoàn thành: Ước tính 80% +
500 giờ xem 4000 giờ xem 1,680,000 vnđ/1000h xem 70,0 USD/ 1000 H 
 Youtube Watchtime Thời gian xem trên Youtube HR 1000 giờ [Video từ 40 phút + BH vĩnh viễn]   ⚡️Bắt đầu: 0-12
⚡️Thời gian xử lý: Phụ thuộc vào bao nhiêu giờ
⚡️Thời gian xem giữ chân cao + lượt xem bổ sung
⚡️Một video từ 40 phút bắt đầu + thời lượng dài
⚡️Chỉ chấp nhận tối đa video lên đến hơn 90 phút
⚡️Dịch vụ tốt nhất!! Đặt hàng bao nhiêu tùy thích !!
⚡️Tiếp cận thời gian xem: Đây là để tăng Thời gian xem & Số lượt xem Nhỏ
⚡️Tốc độ ngày của thời gian xem: Ngẫu nhiên
⚡️ Không phải phương pháp quảng cáo
⚡️ Bảo hành vĩnh viễn
⚠️Tỷ lệ hoàn thành: Ước tính 80% +
500 giờ xem 4000 giờ xem  1,279,200vnđ/1000h xem  53,3 USD/ 1000 H
 Youtube Watchtime Thời gian xem trên Youtube HR 1000 giờ [Video từ 30 phút + trọn đời]   ⚡️Bắt đầu: 0-12
⚡️Thời gian xử lý: Phụ thuộc vào bao nhiêu giờ
⚡️Thời gian xem giữ chân cao + lượt xem bổ sung
⚡️Một video từ 30 phút bắt đầu + thời lượng dài
⚡️Chỉ chấp nhận tối đa video lên đến hơn 90 phút
⚡️Dịch vụ tốt nhất!! Đặt hàng bao nhiêu tùy thích !!
⚡️Tiếp cận thời gian xem: Đây là để tăng Thời gian xem & Số lượt xem Nhỏ
⚡️Tốc độ ngày của thời gian xem: Ngẫu nhiên
⚡️ Không phải phương pháp quảng cáo
⚡️ Bảo hành vĩnh viễn
⚠️Tỷ lệ hoàn thành: Ước tính 80% +
500 giờ xem 4000 giờ xem  1,440,000 vnđ/1000h xem  60,0 USD/ 1000 H
 Youtube Watchtime Thời gian xem trên Youtube HR 1000 giờ [Video từ 20 phút + Trọn đời]   ⚡️Bắt đầu: 0-12
⚡️Thời gian xử lý: Phụ thuộc vào bao nhiêu giờ
⚡️Thời gian xem giữ chân cao + lượt xem bổ sung
⚡️Một video từ 20 phút bắt đầu + thời lượng dài
⚡️Chỉ chấp nhận tối đa video lên đến hơn 90 phút
⚡️Dịch vụ tốt nhất!! Đặt hàng bao nhiêu tùy thích !!
⚡️Tiếp cận thời gian xem: Đây là để tăng Thời gian xem & Số lượt xem Nhỏ
⚡️Tốc độ ngày của thời gian xem: Ngẫu nhiên
⚡️ Không phải phương pháp quảng cáo
⚡️ Bảo hành vĩnh viễn
⚠️Tỷ lệ hoàn thành: Ước tính 80% +
500 giờ xem 4000 giờ xem 1,632,000 vnđ/1000h xem 68,0  USD/ 1000 H 
 Youtube Watchtime Thời gian xem trên Youtube HR 1000 giờ [Video từ dưới 10 phút + trọn đời] ⚡️Bắt đầu: 0-12
⚡️Thời gian xử lý: Phụ thuộc vào bao nhiêu giờ
⚡️Thời gian xem giữ chân cao + lượt xem bổ sung
⚡️Một video từ 10 phút bắt đầu + thời lượng dài
⚡️Chỉ chấp nhận tối đa video lên đến hơn 90 phút
⚡️Dịch vụ tốt nhất!! Đặt hàng bao nhiêu tùy thích !!
⚡️Tiếp cận thời gian xem: Đây là để tăng Thời gian xem & Số lượt xem Nhỏ
⚡️Tốc độ ngày của thời gian xem: Ngẫu nhiên
⚡️ Không phải phương pháp quảng cáo
⚡️ Bảo hành vĩnh viễn
⚠️Tỷ lệ hoàn thành: Ước tính 80% +
500 giờ xem  4000 giờ xem  2,239,200 vnđ/1000h xem 93,3  USD/ 1000 H