Chương trình khuyến mãi MEVIVU TẾT 2021 – LỘC MỖI NGÀY đã có những kết quả đầu tiên. Xin được chúc mừng những khách hàng may mắn nhận được LỘC MỖI NGÀY từ MEVIVU !

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng xem tại:
https://mevivu.com/chuong-trinh-khuyen-mai-tet-nhan-ngay-co-hoi-trung-sh/

Giải Xe gắn máy Honda Sh mode 125 Phiên bản Thời trang (CBS)

STT Số điện thoại Ngày trúng Mã dự thưởng
01 0933155xxx 07-12-2020 PW34KFXK5
02 0334799xxx 08-12-2020 EZ7DF96QM
03 0344724xxx 09-12-2020 2TE6PLR6J
04 0832432xxx 10-12-2020 ZDBC4YL53
05 0966395xxx 11-12-2020 JB4A9USH2
06 0937208xxx 12-12-2020 9KZGRY3U6
07 0978695xxx 13-12-2020 DJUKN467H
08 0972799xxx 14-12-2020 X52KGAU3C
09 0974525xxx 15-12-2020 AXVSRW999
10 0862304xxx 16-12-2020 9WLPTY3T6
11 0916679xxx 17-12-2020 6FGF7B8AW
12 0708192xxx 18-12-2020 K83YBRZ3W
13 0378324xxx 19-12-2020 ZDY3B25CR
14 0935479xxx 20-12-2020 L83HGYF3Q
15 0394606xxx 21-12-2020 4M39EMHEU
16 0817623xxx 22-12-2020 6ESK35PXA
17 0934118xxx 23-12-2020 3AYDF9BH4
18 0375878xxx 24-12-2020 6FWK35VKZ
19 0332571xxx 25-12-2020 ZW8W9LM6U
20 0978175xxx 26-12-2020 X4YS9JME8
21 0988035xxx 27-12-2020 VUDT4FA53
22 0704489xxx 28-12-2020 LT8MSH69A
23 0914785xxx 29-12-2020 YJ34BSAA5
24 0789843xxx 30-12-2020 ZYTMNG999
25 0865917xxx 31-12-2020 9DXBFX3E6
26 0858504xxx 01-01-2021 45SBLZ9US
27 0378963xxx 02-01-2021 EE4G9CMS2
28 0356558xxx 03-01-2021 4WRH2U9XV
29 0393003xxx 04-01-2021 4MFN2C9PU
30 0973918xxx 05-01-2021 5K6QEYHL6
31 0978407xxx 06-01-2021 83UTV3CJR
31 0969040xxx 07-01-2021 JZRT4FS53
32 0357183xxx 08-01-2021 XW34GMQE5
33 0349737xxx 09-01-2021 6MXQ35PSA
34 0977244xxx 10-01-2021 BXZV4UE53