Chúng tôi nhận thiết kế, lập trình các loại Chatbot ( Robot thông minh tự động đối thoại người dùng ).
Thời đại Chatbot đã đến, hãy sở hữu một con Chatbot để nó có thể thay thế con người làm những việc đối đáp khách hàng đơn giản. Bạn có thể sử dụng nền tảng Chat cho website thông thường, hay dùng của Messenger ( Facebook ). Tích hợp vào Website với nền tảng Messenger mới nhất, giúp bạn chat trực tiếp trên Website, mang trải nghiệm tiện lợi và tuyệt vời. Ngoài ra, bạn cũng có thể dạy dỗ Chatbot của bạn từng ngày để nó dần trở nên thông minh hơn. Nó sẽ nghe lời của bạn.

chatbot

chatbot