• Tên doanh nghiệp: Vệ sinh công nghiệp Yên Thế
  • Website: www.vesinhcongnghiepyenthe.com
  • Sơ lược: Vệ sinh công nghiệp, tổng vệ sinh trọn gói
  • Thời điểm: 17/1/2017